Geregistreerde merken: X

Merk Merknaam voluit Firma Plaats Datum inschrijving Datum vroegere inschrijving
XL Special XS Special, Calcott Bros Ltd., Coventry Calcott Brothers, Limited Coventry 1913-04-26