ALV 21 april 2024

21 april
Algemene ledenvergadering De Oude Fiets.

De Algemene ledenvergadering wordt zondag 21 april gehouden bij Stayokay in Soest
(net als vorig jaar). De vergadering wordt zoals gebruikelijk gecombineerd met een korte
fietstocht, een gezamenlijke lunch en kofferbakverkoop.

Let op: 2 weken tevoren
aanmelden bij info@oudefiets.nl is verplicht i.v.m. catering. Aanmelden kan ook per
telefoon: Maarten Bokslag, 06 30 52 9777
Het adres:

Stayokay Soest
Bosstraat 16
3766 AG Soest

Programma:

10.30 verzamelen en koffie
11.00 fietstocht door de omgeving
12.15 lunch, aangeboden door de vereniging
13.00 start algemene ledenvergadering
ca. 14.30, afsluiting, en aansluitend op het buitenterrein kofferbakverkoop.

Neem je ook wat spulletjes of een fiets mee om te ruilen of verkopen?
De jaarverslagen en begroting staan op de website, volgen per e-mail én zijn in geprinte
vorm tijdens de vergadering beschikbaar. Een van de belangrijkste agendapunten is een
bestuurswissel: zie daarvoor het ‘Van de voorzitter’ op pagina 1.

Meer informatie of inschrijven?