Algemene ledenvergadering De Oude Fiets

Op zondag 24 april hopen we weer de jaarlijkse algemene ledenvergadering te houden. Noteer vast de datum. Te zijner tijd volgt informatie over de locatie, de agenda en andere relevante zaken.

Meer informatie of inschrijven?