Locomotief Super-de-Luxe 1951

Algemeen

Locomotief Super-de-Luxe
Framenummer 028522.

Van Dale’s Groot woordenboek der Nederlandse taal: super-de-luxe (met streepjes ertussen) : geweldig, fantastisch.
Locomotief koos voor deze destijds gangbare Hollandse uitdrukking als type-aanduiding voor haar topmodel dat in 1937 voor ’t eerst op de markt gebracht werd en er tot het einde van de Amsterdamse periode (1964) in productie bleef.

Het was framebouwer Bertus Slesker die samen met Willem van Essen in 1934-1935 experimenteerde met het ontwerpen van kruisframes. Dat was een idee dat kwam overwaaien uit Engeland, en Locomotief paste het toe op hun racetandems en vervolgens ook op de tandems voor verhuur, en zo ontstond in 1938 het model Super-de-Luxe: een kruisframe bedoeld als één model rijwiel voor zowel man als vrouw (‘beter samen één goede fiets dan twee goedkope’). Het silhouet van de Super-de-Luxe siert het logo van Locomotief: een kruisframe, het model dat tot 1959 gemaakt bleef worden in verschillende uitvoeringen. In de Toeristenkampioen (meinummer van 1939) schreef Ir R. fijken een lovende recensie over het nieuwe kruisframe concept. Er kwam een aparte folder van de Super-de-luxe, die als nieuw type fiets overigens in 1937 al in een aantal winkels stond te pronken. In het Septembernummer van 1937 van de algemene Kampioen is een lovend schrijven te vinden over de super-de-luxe van Locomotief. Die keer geschreven door L.Rubens. Hij beschrijft de Locomotief onder andere als ”lichtrijdend sporttoerrijwiel onzijdig.

De Locomotief lichtte in de folder (1939) de gedachte achter het Super-de-Luxe rijwiel toe:
…de Nederlandsche fiets, hoewel van jaar tot jaar verbeterd in kleine onderdeelen en voorzien van steeds meer snufjes, zooals inwendige lichtleiding, kettingkast, trommelremnaaf enz., overigens op precies dezelfde principes gebouwd is als vijfentwintig of dertig jaar geleden. Hieruit zou de voor de hand liggende conclusie getrokken kunnen worden, dat dit principe wel zeer voortreffelijk moet zijn. Dit nu valt te betwijfelen! Wij zijn eerder geneigd deze ‘verstarring’, want dat is het toch eigenlijk, toe te schrijven aan een zeker soort conservatisme, zoowel van de zijde der fabrikanten als, het mag wel gezegd zijn, van het publiek. Nog steeds berijdt men in Holland een rijwiel dat door de zware, te zware constructie, zijn berijder noodeloos vermoeit. Een groot percentage ‘dood’ gewicht moet worden meegesleept. En dat zou nog het ergste niet zijn. Erger is, dat dit zelfde rijwiel den wielrijder noodzaakt een gedwongen, op den duur vermoeiende houding aan te nemen welke, vermeerderd met het te zware gewicht, het fietsen tot een inspanning maakt, veel groter dan noodig is. En dat, terwijl Holland met zijn vlakken bodem en zijn onovertroffen rijwielpaden en wegennet een Paradijs voor den wielrijder zou moeten zijn! Het eigenaardige is wel, dat men in andere landen, b.v. België en Frankrijk, waar de omstandigheden zooveel ongunstiger zijn dan bij ons, over het algemeen een lichter, ranker rijwiel ziet gebruiken dan hier te lande. Ziehier het cardinale punt waarop wij wilden wijzen, Wil het Nederlandsche rijwiel meer doeltreffend beantwoorden aan de eischen, die er speciaal in ons land aan dienen te worden gesteld, dan moet een rijwiel zoo zijn dat het geen onnoodig zwaar gewicht heeft, lichter loopt en bovenal een ‘zit’ geeft die gunstig afwijkt van de tegenwoordige houding. De constructeurs van Locomotief rijwielen die zich door hun groote ervaring op dit gebied de onvolkomenheden van het Nederlandsche rijwiel bewust waren, hebben als resultaat van jarenlang experimenteeren een rijwiel geconstrueerd waarbij de hierboven genoemde bezwaren op voortreffelijke wijze uit den weg zijn geruimd. Dat is de ‘Locomotief Super-de-Luxe’.
Zooals uit de afbeeldingen blijkt, heeft de ‘Locomotief Super-de-Luxe’ een typischen framebouw welke in hoofdzaak een oplossing voor het vraagstuk van het rijwiel, dat zowel voor dames als voor heeren geschikt is, beoogt.

Het model Super-de-luxe bleef t/m 1959 in productie in uitvoeringen met trommelremmen (tot eind jaren 40 British Hub , daarna Sturmey Archer en (uiteindelijk) Simplex), Torpedonaaf of SA drieversnellingsnaaf, met/zonder chroomstrips op de spatborden.

Dit model wordt beschreven in de Locomotief catalogus 1940:
Locomotief catalogus 1940

Specificaties

  • Fabrikant: Rijwielfabriek "De Locomotief" N.V.
  • Merknaam: Locomotief
  • Bouwjaar: 1951
  • Model: Super-de-Luxe
  • Wielmaat: 26 x 1 3/8
  • Framehoogte: n.b.