De Nederlandsche Rijwielhandel

Een geweldige bron van informatie over Nederlandse fietsen, de handel in fietsen en de industrie zijn de bladen van de Bond voor Rijwielherstellers en Handelaars. In het archief van de RAI zijn alle bladen (en veel meer) bewaard gebleven. Het gemeentelijk archief Amsterdam heeft ze ingescand en die scans zijn beschikbaar voor alle jaargangen. Helaas niet op woordniveau te doorzoeken, zoals onze eigen documentatiebank, maar toch geweldig materiaal voor wie research doet!

Hier is de link: https://archief.amsterdam/inventarissen/details/1302/path/3.2.20