Privacy Policy

PRIVACY POLICY – versie 2, d.d. 28 april 2019

Dit is de privacy policy van Vereniging De Oude Fiets,  gevestigd te Tilburg en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 40465633. Deze privacy policy omschrijft welke persoonsgegevens wij verwerken en voor welke doeleinden deze persoonsgegevens worden gebruikt.

1. Gebruik van persoonsgegevens

Wij vragen (mogelijk) persoonsgegevens van u indien u lid wordt van vereniging De Oude Fiets.

1.1. Wij verzamelen op deze wijze de volgende (persoons)gegevens:

a. naam;

b. adres;

c. e-mailadres;

d. telefoonnummer;

e. leeftijd;

f. bankrekeningnummer.

1.2. Wij gebruiken deze gegevens (mogelijk) om:

a. het lidmaatschap te effectueren; 

b. nieuwsbrieven te verzenden; 

c. contact met u op te nemen of te onderhouden

d. een ledenlijst te maken met uitsluitend naam, e-mail adres en telefoonnummer, die op aanvraag aan clubleden wordt verstrekt.

2. Informatie, wijziging en bezwaar

U kunt contact opnemen met ons via info@oudefiets.nl voor: 

a. meer informatie over de wijze waarop wij persoonsgegevens verwerken; 

b. vragen naar aanleiding van deze privacy policy; 

c. inzage in de persoonsgegevens die wij met betrekking tot u verwerken; 

d. bezwaar tegen het gebruik van uw gegevens door het bestuur.

e. bezwaar tegen opname in de ledenlijst, die openbaar is voor leden van De Oude Fiets. 

3. Derden

Wij zullen uw gegevens niet aan derden buiten de vereniging verstrekken, tenzij u daarvoor uw uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven of wij daartoe verplicht zijn op grond van de wet of een rechterlijke uitspraak.

4. Melding Autoriteit Persoonsgegevens

Wanneer er ondanks de door ons getroffen beveiligingsmaatregelen onverhoopt een inbreuk op onze beveiliging plaatsvindt, en die inbreuk leidt tot (de kans op) aanzienlijk ernstige nadelige gevolgen voor de bescherming van uw persoonsgegevens, wordt de Autoriteit Persoonsgegevens hiervan op de hoogte gesteld.

5. Melding aan betrokkene

U wordt van een eventuele inbreuk op onze beveiliging op de hoogte gesteld, indien de inbreuk waarschijnlijk ongunstige gevolgen heeft voor uw persoonlijke levenssfeer.

6. Wijzigingen privacy policy

Het kan voorkomen dat het in deze privacy policy opgenomen beleid in de toekomst wordt gewijzigd. Wij raden u daarom aan om onze privacy policy regelmatig te bekijken.