Lid worden

Direct lid worden? Vul dan het inschrijfformulier in.

Of je stuurt gewoon een e-mail met je volledige adresgegevens en telefoonnummer naar de ledenadministratie: info@oudefiets.nl. Dan nemen we snel contact met je op. Daar kun je ook terecht met vragen over het lidmaatschap.

Per post aanmelden kan ook: Ledenadministratie De Oude Fiets, Meidoorn 13, 8141 SW  Heino. Je ontvangt dan per omgaande de benodigde informatie om lid te worden.

Contributie

De contributie voor geheel 2024 bedraagt 33 euro.

Het bedrag is over te maken naar:
NL13 INGB 0006 3188 51
ten name van Penningmeester vereniging De Oude Fiets.

Maar maak nooit zomaar geld over zonder ons je adresgegevens te mailen. 

In de loop van het jaar verlenen we korting.

Word je lid voor 1 maart, dan betaal je voor een vol jaar: 33 euro. (4 tijdschriften)
Word je lid na 1 maart maar voor 1 juni, dan betaal je 25 euro. (3 tijdschriften)
Word je lid na 1 juni maar voor 1 september, dan betaal je 17 euro. (2 tijdschriften)
Word je lid na 1 september maar voor 1 december, dan betaal je 9 euro. (1 tijdschrift)

Wie lid wordt na 1 december wordt automatisch lid voor het volgende jaar en betaalt dus 33 euro.

Buitenlandse leden

Ook als je in het buitenland woont, ben je van harte welkom om lid te worden van de vereniging. De extra verzendkosten van het kwartaalblad zijn ongeveer 10 euro (binnen Europa). De contributie bedraagt voor buitenlandse leden daarom 43 euro per jaar. Ook hier wordt per kwartaal korting verleend.
Voor leden buiten Nederland bestaat de mogelijkheid om het clubblad digitaal te ontvangen. Het lidmaatschap is dan 33 euro per jaar.

Welkomstpakket

Nieuwe leden ontvangen na betaling van het lidmaatschapsgeld het boekje ‘Hoe oud is deze fiets?’ Daarnaast kunnen nieuwe leden op verzoek een uitgebreid welkomstpakket bestellen, met diverse oudere clubbladen en indien voorradig ook een merkenspecial. In totaal bijna een kilo aan informatie over klassieke fietsen! Wil je dit pakket ontvangen, geef dat dan even aan bij de ledenadministratie en betaal (voor Nederland) 12 euro extra bij aanmelding.

Voor buitenlandse leden moeten we helaas ook hier extra vragen voor verzendkosten: dan kost het pakket 16 euro.

* De Locomotief, Juncker en Cyrus/Valuas specials zijn boeken op zich en maken hier geen deel van uit. Deze zijn wel los te bestellen. Leden krijgen korting.

Privacy policy

In het kader van de AVG zijn wij verplicht verantwoording af te leggen voor het verzamelen van ledengegevens. Daarom hebben wij een privacy policy opgesteld, die hier is te raadplegen. De meest recente versie dateert van 28 april 2019.