Lid worden of vragen over het lidmaatschap? Stuur gewoon een mail met je volledige adresgegevens naar de ledenadministratie (info@oudefiets.nl). Dan nemen we snel contact met je op.

Per post aanmelden kan ook: Vereniging De Oude Fiets, Oost IJsselkade 14, 3421 CP  Oudewater  Je ontvangt dan per omgaande de benodigde informatie om lid te worden. 

Contributie

De contributie voor geheel 2017 bedraagt 26 euro.

Het bedrag is over te maken naar:

NL13 INGB 0006 3188 51
ten name van Penningmeester vereniging De Oude Fiets.

In de loop van het jaar verlenen we korting.

Word je lid voor 15 maart, dan betaal je voor een vol jaar: 26 euro. (4 tijdschriften)
Word je lid na 15 maart maar voor 15 juni, dan betaal je 20 euro. (3 tijdschriften)
Word je lid na 15 juni maar voor 15 september, dan betaal je 14 euro. (2 tijdschriften)
Word je lid na 15 september maar voor 10 december, dan betaal je 8 euro. (1 tijdschrift)

Wie lid wordt na 10 december wordt automatisch lid voor het volgende jaar en betaalt dus 26 euro.

Buitenlandse leden

Ook als je in het buitenland woont, ben je van harte welkom om lid te worden van de vereniging. De extra verzendkosten van het kwartaalblad zijn ongeveer 10 euro (binnen Europa). De contributie bedraagt voor buitenlandse leden daarom 36 euro per jaar. Ook hier wordt per kwartaal korting verleend.
Voor leden buiten Nederland bestaat de mogelijkheid om het clubblad digitaal te ontvangen. Het lidmaatschap is dan 23 euro per jaar.

Welkomstpakket

Nieuwe leden ontvangen na betaling van het lidmaatschapsgeld het boekje 'Hoe oud is deze fiets?' Daarnaast kunnen nieuwe leden op verzoek een uitgebreid welkomstpakket bestellen, met diverse nog voorradige merken specials (Fongers (deel 1 en 2), Batavus, Burgers, Vouwfietsen en enkele recent verschenen clubbladen*. In totaal bijna een kilo aan informatie over klassieke fietsen! Wil je dit pakket ontvangen, geef dat dan even aan bij de ledenadministratie en betaal 10 euro extra bij aanmelding. Voor buitenlandse leden moeten we helaas ook hier extra vragen voor verzendkosten: dan kost het pakket 16 euro. 

* De (in 2017) nieuwe Gazelle special is echt een boek op zich en maakt hier geen deel van uit. Deze is wel los te bestellen. 

Dutch English French German Indonesian Italian Portuguese Russian Spanish